BẢNG GIÁ NIÊM YẾT DÀNH CHO GIÁO VIÊN

MS:BẢNG GIÁ NIÊM YẾT DÀNH CHO GIÁO VIÊN


  BẢNG GIÁ NIÊM YẾT DÀNH CHO CÁN BỘ GIÁO DỤC

Chi tiết

Trial

Class

Class Plus

School

Gía bán

Miễn phí

299.000

499.000

4.999.000

Số học sinh

30

50

200

2000

Số giáo viên

1

1

1

200

Số lớp

1

4

10

100

Số lớp lưu trữ

10

Vô giới hạn

Vô giới hạn

Vô giới hạn

Dung lượng

0

10G

20G

500G

Thống kê

0

Yes

Yes

Yes

Thảo luận

Yes

Yes

Yes

Yes

Quản lý CC

0

0

0

Yes

Giá chúng tôi đã hỗ trợ giảm trực tiếp cho thầy cô giáo và nhà trường nên nếu bất kỳ ai phát hiện cá nhân hoặc tổ chức nào bán giá cao hơn hoặc phá giá vì mục đích nào đó, xin hãy phản hồi cho chúng tôi, Chuỗi Hồng Gia chúng tôi sẽ hậu tạ. Trân trọng cám ơn!